Μέσα σε χρόνια δανεικά/ απρόσμενα και ξένα/ μες τα ποτάμια τα θολά/ που ζω σα μαύρη σμέρνα... (Διάφανα Κρίνα) ...

Σάββατο, Αυγούστου 27, 2011

Καβούρ' μι τα Κουλουτσθέλια...Πρόκειται για ζωγραφιά με ακρυλικό πάνω σε πέτρα διαστάσεων 60 x 45 cm2.
Τίτλος : Καβούρ' μι τα κουλουτσθέλια.
(Μετάφραση από τα Πλωμαρίτικα : Καβούρια με τα κολοκύθια)
Πάει να πει... Τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Ή αλλιώς Κολοκύθια.
Ή αν δε κατάλαβες ... Ματαιότης, ματαιοτήτων...